Биоротор

Biorotor je suvremeni kompaktni uređaj za biološko aerobno pročišćavanje otpadnih voda. Kompletan uređaj je prenosiv, mobilan i predstavlja kompaktnu funkcionalnu tehnološku cjelinu dugog vijeka trajanja s malim utroškom energije i troškovima održavanja. Rad uređaja je automatski i zahtjeva samo povremeni nadzor obučene i ovlaštene osobe.

Biorotor je namijenjen za pročišćavanje sanitarno-fekalnih komunalnih otpadnih voda iz hotela, kampova, trgovačkih centara i manjih naselja. Ugrađuju se u zemlju, iznad zemlje ostaje samo kupola. Izlazna kvaliteta otpadnih voda zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13).

Antikorozivna zaštita uređaja uključuje specijalnu boju na bazi plastike otpornu na mehanička oštećenja i na agresivne medije (kiseline, lužine) s vanjskom dodatnom zaštitnom hidroizolacijskom ljepenkom V4. Kupola i gornji pojas biorotora izrađeni su od nehrđajućeg INOX čelika.

Технички спецификации

Oznaka uređaja Ekvivalent osoba
(po danu)
Dnevni protok
(m3/dan)
Organski teret
(kg BPK5/dan)
Dimenzije uređaja
A x B x H
(m)
Temeljna ploča
A x B x H
(mm)
Priključne cijevi
Ø (mm)
Instalirana snaga
(kW)
BRT-50 50 5 3 6,00×2,25×2,25 7,0×2,25×0,20 160 3,5
BRT-100 100 10 6 6,00×2,25×2,25 7,0×2,25×0,20 160 3,5
BRT-200 200 20 12 7,00×2,25×2,25 8,0×2,25×0,20 200 4,5
BRT-300 300 30 18 8,00×2,25×2,25 9,0×2,25×0,20 200 4,5
BRT-400 400 40 24 10,00×2,25×2,25 11,0×2,25×0,20 200 4,5
BRT-600 600 60 36 10,00×2,50×2,50 11,0×3,00×0,20 250 6,0
BRT-800 800 80 48 11,00×2,50×2,50 12,0×3,00×0,20 250 7,0
BRT-1000 1000 100 60 12,00×2,50×2,50 13,0x,3,00×0,20 315 7,0
BRT-1250 1250 125 75 13,50×2,50×2,50 14,5×3,00×0,20 400 8,5

Stampa