• Пресконтејнер
  • Камион
  • Биоротор
  • Сепаратор

Актуелно

Учество  на конференцијата за отпадни води во Тирана- Албанија

Учество на конференцијата за отпадни води во Тирана- Албанија

Учество  на конференцијата за отпадни води во Тирана- Албанијa..
На ден 12.04.2013 во просториите на Tehnix Скопје

На ден 12.04.2013 во просториите на Tehnix Скопје

На ден 12.04.2013 во просториите на Tehnix Скопје имавме гости од Косово ..

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.