koi sme nie

Кои сме ние?

Заштитата на животната средина и природата бара не само ангажман на политики, научни институции, луѓе него и технолошки решенија од таа свера. Иако во светот постојат повеќе компании кои работат на решавање на овој глобален проблем, во делот на југоисточна Европа постои само една која што е лидер во оваа област а тоа е компанијата TEHNIX Д.О.О. со седиште во долни Краљевац Р. Хрватска.

Технологија во служба на зачувување на нашата околина

Решавање на комунален отпад

Контејнерска населба

Прочистување отпадни води

Метални монтажни конструкции

Решенија за нафтени деривати

Технологија за складирање

Зошто Техникс?

Заштитата на животната средина и природата бара не само ангажман на политики, научни институции, луѓе него и технолошки решенија од таа свера. Иако во светот постојат повеќе компании кои работат на решавање на овој глобален проблем, во делот на југоисточна Европа постои само една која што е лидер во оваа област а тоа е компанијата TEHNIX.
sertifikati

Референти

cair
Општина Чаир
struga
Општина Струга
saraj
Општина Сарај
drisla
Дрисла
khs
Комунална хигиена Скопје
drisla
Дрисла
struga
Општина Струга
saraj
Општина Сарај