Сепаратори со By-Pass

Separator Tehnix u potpunosti je izrađen prema normi HRN EN 858 s integriranim taložnikom i koalescentnim uloškom. Potpuno je u funkciji zaštite okoliša i očuvanja podzemnih voda. Predviđen je za ugradnju u zemlju ukapanjem (u nivou tla ostaju samo poklopci servisnih grla), no postoji mogućnost i nadzemne ugradnje. Klizna grla prilagođavaju se koti terena. Po izvedbi separator spada u 1. klasu  (EN 858). Koncentracija rezidualnog ulja u izlaznoj vodi je manja od 0,5 mg/litri vode.

Antikorozivno je zaštićen specijalnim katran eposi smolama.

Održavanje je minimalno i svodi se na kontrolu količine ulja u separatoru i zbrinjavanje sadržaja separatora.

Separatori s mimovodom (bypassom) namjenjeni su za ugradnju na lokacijama s minimalnim zagađenjem oborinskih zauljenih voda. Mimovod se izvodi u odnosu 1:5 ili prema zahtjevu projekta. Kvaliteta pročišćavanja vode na izlazu iz separatora manja je od 5 miligrama po litri.


Технички спецификации

Tip

Volumen (l)

Dužina

L (mm)

Širina

B (mm)

Visina

H (mm)

Ukupna visina

h (mm)

Ulaz

U (mm)

Izlaz

I (mm)

Visina ulaza

VU (mm)

Cijevi

ØD (mm)

Protok

Q (l/s)

2000 2000 1000 1100 1600 635 700 890 200 3+12=15
2500 2500 1000 1200 1700 670 735 940 250 6+24=30
3500 2750 1100 1200 1950 960 1050 940 250 10+40=50
5000 3000 1250 1300 2050 1000 1100 975 315 20+80=100
6000 3500 1300 1350 2100 1075 1235 940 400 30+120=150
10 000 4500 1500 1500 2250 1065 1220 1090 400 40+160=200
15 000 6000 1500 1500 2500 1160 1360 990 500 60+240=300
20 000 6000 2000 2000 3000 1160 1360 1490 500 80+320=400
25 000 6000 2250 2000 3000 1160 1360 1700 600 100+400=500
30 000 7000 2250 2000 3000 1610 1810 1700 600 125+500=625
35 000 8000 2250 2250 3250 1300 1600 1850 800 150+600=750
40 000 9000 2500 2500 3500 1400 1800 2100 800 200+800=1000
50 000 10 000 2500 3000 4000 1400 1800 2600 800 250+1000=1250
80 000 12 000 2500 3000 4000 1600 1800 2600 800 300+1200=1500

Печати