Хоризонтална мобилна нафтена пумпа

 Mobilna naftna pumpa je postrojenje koje kao proizvod čini funkcionalnu cjelinu i ima za isključivu svrhu skladištenje goriva radi namirivanja potreba vlastitih motornih vozila korisnika EURO diesel gorivom sa najmanjom temperaturom plamišta iznad 55 ºC. Mobilna znači da se relativno jednostavno može premjestiti na novu lokaciju koja zadovoljava propise za takve postaje.

Mobilna naftna postaja je postrojenje s nadzemnim ležećim spremnikom valjkastog oblika. Na spremniku je oprema za prihvat goriva i mjerenje količine goriva u spremniku s odušnim sustavom. Na spremniku su izvedene ljestve radi pristupa ovlaštenim osobama ulaznom otvoru i ostaloj opremi na spremniku. S prednje, uže bočne strane, spremnika je ugrađen agregat za istakanje koji s njim čini funkcionalnu cjelinu. Agregat za istakanje nalazi se unutar ventiliranog ormara izrađenog od lima s ventilacijskim otvorima, a s prednje strane su vrata od žičane mreže koja se zaključava. Agregat za istakanje opremljen je mjeračem protoka za kontrolu pretočene količine goriva. Istakanje mogu vršiti samo ovlaštene osobe sa čip karticom korisnika, osobe koje su u cijelosti upoznate sa uvjetima korištenja, a posjeduju ključ od pumpe.

Tehnix nudi i varijantu mobilne naftne pumpe s agregatom i informatičkom opremom.

Takav sustav se sastoji od dva odvojena dijela. Prvi dio sastoji se od rezervoara, agregata i računala, sve smješteno u pripadajuća kućišta. U takvom kompletu sustav funkcionira potpuno autonomno te zadovoljava sve potrebe automatske evidencije istakanja goriva. Također, s takvim rješenjem se vode i evidencije prihvata goriva u rezervoar, matične evidencije (vozača, vozila…), statistike i slično.

Drugi dio, koji je opcionalan, sastoji se od dislociranog računala s kojeg se mogu pratiti sve evidencije o istakanju i utakanju goriva, ažurirati matični podaci te raditi statistička izvješća. Dakle, s ovom komponentom omogućava se komforan rad iz ureda prema “živim” i trenutnim podacima s naftne pumpe.


 

Tip V
(m3)
D
(mm)
L
(mm)
Lu (mm) B
(mm)
H
(mm)
Hu (mm) Ø
(mm)
MNP 5000 5 1600 2820 3840 2170 1700 2600 500
MNP 10000 10 1600 5350 6370 2170 1700 2600 500
MNP 16000 16 1600 8570 9590 2170 1700 2600 500
MNP 20000 20 2000 6960 7980 2410 2100 3100 600
MNP 25000 25 2000 8540 9560 2410 2100 3100 600