ТЕПАК
Уред за собирање и наплата на PET и ALU Амбалажа Печати

Намена на уредот:

Уредот е наменет за автоматско собирање, пакување и наплата на PET и ALU  повратната амбалажа и ги пакува во еко врекички.

Примена на уредот:

Во трговски центри, рециклажни дворови, пазари, болници, ресторани, кампови итн.
Тивко и мирно работи, мала потрошувачка на енергија!

Технички карактеристики:

 

- Електро карактеристики: напон U = 380V, сила P = 1,1 kW / 10%
- Собирање PET амбалажа 20 + 20 = 40 ком./min - max.
- 40 парчиња / Работно време = 1500 парчиња/ сат

Работни функции: 
1. Собира амбалажа.
2. Го отргнува капачето и хартијата.
3. Врши перфорирање.
4. Смалува волумен 1/5.
5. Брои парчиња.
6. Издава ливче, сигурна наплата.
7. Работи биланс количина.
8. Полни ЕКО врекички.
9. Обработува повеке видови на амбалажа
10. Капацитет 1500 пар./час.

 

Патентно заштитен;
број на патент: D20050135A

 

Типови на производи: 
единечен PET или AL
двојни PET и AL
Двоен PET

tepak-slika4

 

 Со уредот испорачуваме 
1) Приклучен кабел (до 10 m должина, стандардно).
2) Еко врекички и врвци за пакување.
3) Комплетна документација и упатсва

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.