Регални складишта - технологија за складирање
Регионални магацини, голем избор, практично и евтино Печати
При нарачка, Ве молиме наведете: тип на регал, должината на полиците, ширината на полиците и висината на регалот.
Регал бр. 1.

Носивост на полиците (кг)

400 350 300 250

Ширина на столбови:
75 mm

Чекор: 75 mm
Лим: 2 mm
Завртки: M8

Должина на полиците

1250

1500

2000 2500
Ширина на регал 400 400 400 400
500 500 500 500
600 600 600 600
Висина на регал 1250 1500 2000 2500
Регал бр. 2.

Носивост на полиците (кг)

1000

800

700 600

Ширина на столбови:
100 mm

Чекор: 75 mm
Лим: 3 mm
Завртки: M10

Должина на полиците

1500

2000

2500 3000
Ширина на регал 500 500 500 500
600 600 600 600
760 760 760 760
Висина на регал 1500 2000 2500 3000
Регал бр. 3.

Носивост на полиците (кг)

1600

1400

1200 1000

Ширина на столбови:
120 mm

Чекор: 75 mm
Лим: 4 mm
Завртки: M12

Должина на полиците

1500

2000

2500 3000
Ширина на регал 600 600 600 600
800 800 800 800
1100 1100 1100 1100
Висина на регал 2000 2500 3000 4000

Број на полици спрема потребите на нарачителот

Полици од професионален поцинкуван лим 07, 1 или 1.25 мм

Полици од полна иверка 16, 18 или 20 мм

Можност за изведба на други димензии

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.