Контејнери за различна намена
Контејнери за различни намени Печати

Контејнери за продажни и собирни места, деловни уреди, стамбени контејнери, купатила, кујни, спиење и др.

Разни изведби и димензии, одлична изолација, клима уред, вградена електрична опрема, PVC под или вградена керамика.

Опрема на контејнерите спрема Вашата потреба.

 

 

 

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.