Цистерни за различна примена од 5 м3 до 50 м3
Цистерни за разни намени Печати

Хоризонтални држачи од челик за закопување во земја според DIN 6608

Хоризонтални држачи од челик за надземно вградување според  DIN 6616

Вертикални држачи од челик еднослојни и двослојни според DIN 6618

cistsve-slika1

 

ЦИСТЕРНИ СО ШИРОКА ПРИМЕНА - АРМАТУРА СПОРЕД ПОТРЕБАТА

 

Еднослојни DIN-6608 Двослојни DIN-6608
Тип V
m3
D
mm
L
mm
B
mm
C
mm
Masa
kg
TC - 5/l 5 1600 2820 800 1035 700
TC - 10/l 10 1600 5350 800 1035 1200
TC - 16/l 16 1600 8570 800 1035 1800
TC - 20/l 20 2000 6969 890 1240 2300
TC - 25/l 25 2000 8540 890 1240 2750
TC - 30/l 30 2000 10120 890 1240 3300
TC - 40/l 40 2500 8800 1025 1490 4200
TC - 50/l 50 2500 10800 1025 1490 5100
D1
mm
L1
mm
G
mm
Masa
kg
Tip
1612 2834 365 1275 TC - 5/II
1612 5364 450 2210 TC - 10/II
1612 8584 450 3360 TC - 16/II
2012 6974 500 3930 TC - 20/II
2012 8554 500 4720 TC - 25/II
2012 10134 500 5615 TC - 30/II
2514 8816 500 7370 TC - 40/II
2514 10816 500 8930 TC - 50/II

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.