KO - таинер Печати

 

Тип

Волумен

Моќност

Димензии (д*ш*в)
1 1,5 m3 0,42 kW 1400 x 950 x 1500
2 3 m3 0,63 kW 1400 x 1700 x 1500
3 5 m3 0,80 kW 2400 x 1200 x 1800
4 10 m3 1,10 kW 2400 x 2200 x 1800
5 16 m3 1,52 kW 3000 x 2438 x 2591
6 32 m3 2,56 kW 6000 x 2438 x 2591

Ролоконтејнер МОБИЛЕН

20 m3 6200x2500x2300

 


1) Константно струење на ладен воздух, осигурува рамномерно ладење и отстранување на влага од отпадот во KO - таинер.

2) Константна температура на складирање од +4 до +8°C со можност на регулација според потребите на корисникот.

3) Загарантирана едноставна манипулација во внатрешноста на KO - таинер.

4) Опременост на складишниот простор, според потребите на корисникот.

5) Заштита од ареа, расејување, разни болести и труења.

6) Автоматско работење на уредот преку целата година.

7) Можност на далечинска контрола преку SMS.

8) Минимална потрошувачка на енергија за дадените услови на складирање.

9) Висококвалитетни материјали на изведба и убав дизајн.

10) Во согласност со законските прописи.КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!
TEHNIX и AGROPROTEINKA КЕ ГИ РЕШАТ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ!
 
 
 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.