Еко - контејнери за стари акомулатори, филтри, крпи и медицински отпад
Еко контејнери за стари акумулатори, филтри, крпи и медицински отпад Печати

ЕКО КОНТЕЈНЕРИ СО ШИРОКА ПРИМЕНА ЗА УНИШТУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА ОПАСЕН ОТПАД КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ОТСТРАНИ НА ПРОПИСЕН НАЧИН СПОРЕД ЗАКОНОТ !

 

СТАНДАРДНИ ДИМЕНЗИИ НА КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОПАСЕН ОТПАД

Тип

Димензии

Нето Тежина

Носивост

640 литри

1130 x 930 x 1000

120 кг.

640 кг.

1000 литри

1400 x 1150 x 950 150 кг.
1000 кг.

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.