Мобилна нафтена пумпа со пумпа со агрегат и компјутерска опрема Печати

Мобилни нафтени пумпи, со информатичка опрема се компактна целина за манипулација со нафтени деривати, со потполна информатичка евиденција за потрошувачката со употреба на магнетни картички.

Софтверот се инсталира според  потребата на купувачите !

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.