Специјална цистерна со двостран систем за полнење Печати

Проектираме, произведуваме и монтираме системи за полнење во мали канти од 5, 10 и 20 литри.

speccisterna-slika1

 

Системот за полнење има опрема пневматски пумпи за точење на уље, антифриз (други нафтени деривати) од автоцистерни.

Продуктот се пумпа во цистерна од која со помош на дозер пумпи и електронски ваги пунат мали канти за малопродажба.

Системот има соодветна техничка и атестирана документација.  

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.