Технологија на загревање MASTER - греачи на воздух Печати
НАЈДОБРИ ГРЕАЧИ НА ВОЗДУХ НА МАЗУТ, ПЛИН, СТРУЈА
МАЛА ПОТРОШУВАЧКА, ГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ НА ГРЕЕЊЕ
КАПАЦИТЕТ ОД 50 m³/h ДО 10000 m³/h
 
 

Модел

kW

m³/h

Потрошувачка

B 35

10

300

1,0 l/h

B 70

20 400 1,8 l/h
B 100 29 750 2,7 l/h
B 150 44 1100 4,1 l/h
B 350 102 2720 8,7 l/h

 

Модел

kW

m³/h

Потрошувачка

BV 100

25

1200

2,4 l/h

BV 160

37 1400 3,9 l/h
BV 280 68 3000 6,8 l/h
BV 440 109 8500 10,7 l/h
BF 30 31 2400 2,9 l/h
BF 60 62 4000 5,6 l/h

MASTER Tehnix

Греачи на мазут и плин
Тип на греач BV 360 E BV 460 E BV 680 E

Капацитет kW

92,6

134

198

Проток на воздух m³/h

90000 115000 190000
Потрошувачка на гориво l/h 8,8 11,3 18,6
Тип на гориво nafta
loživo ulje
petrolej
nafta
loživo ulje
petrolej
nafta
loživo ulje
petrolej
Излезна тем. на воздух ( okolina 15ºC ) na 20 cm
50ºC
na 20 cm
52ºC
na 20 cm
38ºC
Приклучок на струја 220 V/6,1 A 220 V/8,3 A 220 V/13,2 A
Големина на греач 1 x ø 500 mm 4 x ø 300 mm 4 x ø 300 mm
Големина на издув ø 150 mm ø 200 mm ø 200 mm
Димензии на уред 154x77x108 173x83x121 223x98x150
Тежина на уред 160 kg 195 kg 360 kg

ЗАГАРАНТИРАН СЕРВИС И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ!
 
 
 
 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.