Presa automatike për dengëzim – Tehniks APB 50 dhe APB 100
Presa automatike për dengëzim prej 50 t dhe 100 t tërësisht e automatizuar Shtyp

Puna e presës është tërësisht e pavarur. Shtypja e një dengu zgjat rreth 10 minuta. Garancioni i presës me transportin zgjatë 12 muaj. Servisi dhe pjesët rezerve të siguruara. Kushte të volitshme të ofertës dhe afate të gjata të shfrytëzimit.

RICIKLIMI – ARDHMËRIA E EKOLOGJISË!

Letrën mund ta riciklojmë së paku 10 herë!

Rreth 50% të deponive ekzistuese përbëjnë letrat!
Ti lirojmë deponitë nga letra, krijojmë profit dhe biznes!
I ruajmë pyjet, mbledhim letrën e shfrytëzuar, dengëzojmë dhe riciklojmë!

Lloji i presës

APB - 50

APB - 100

Fuqia (V/kW)

380 V / 15 kW

  380 V/30 kW

Presioni (Тона)

50 t

Presioni në sistemin hidraulik (bar)

od 180 - 200 bar

  od 180 - 200 bar

Numri i telave për lidhje

4

 4

Dimensioni i dengut (DxŠxV, mm)

900x900x1200-2400
(Me mundësi për akomodim të gjatësisë së dengut)

  800x1000x1200-2400
(Me mundësi për akomodim të gjatësisë së dengut)

Dimensioni i presës (DxŠxV)

6000x1600x1900

  7000x2000x4000

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk të gjitha drejtat i mban. Projektuar nga Cube Systems.